Executele

Als executeur voeren wij uw laatste wensen uit en handelen wij uw nalatenschap af.

Executele

In uw testament kunt u aangeven wat uw wensen zijn rondom het afwikkelen van uw nalatenschap. U kunt daar zelf iemand aanwijzen die na uw overlijden alles regelt, de executeur. Dit kan zijn een executeur die uw nalatenschap ik kaart brengt, mogelijke schulden betaald, zorgt voor belastingaangifte enz. Zodra dit alles rond is krijgen de erfgenamen de beschikking over de nalatenschap en mogen zij verdelen. Wilt u liever dat de nalatenschap ook verdeeld wordt door de executeur? Kies dan in uw testament voor een
afwikkelingsbewindvoerder of ook wel driesterren-executeur genoemd.

Een executeur voert uw laatste wensen uit. Dit kunnen de wensen zijn die u bijvoorbeeld heeft vastgelegd in een Persoonlijk Levensdossier. De executeur kan de uitvaart (vaak in overleg met de familie dat zij het persoonlijke deel op zich nemen) regelt daarnaast de uitvaart, beheert het vermogen (dit kan ook negatief zijn) wat in de nalatenschap zit, brengt de omvang van de nalatenschap in kaart voor de erfgenamen en verzorgt hij de belastingaangifte. Ook praktische zaken zoals het opzeggen van abonnementen, het regelen van de bankzaken, leegruimen, opzeggen of verkopen van een woning behoren tot de taken van een executeur. Kortom de executeur rond alles netjes af en respecteert daarbij uw wensen en zorgt hij ervoor dat de erfgenamen krijgen waar zij recht op hebben. Ook zal hij/zij adviseren over op welke wijze de erfenis te aanvaarden (dat zal vrijwel altijd benificiar zijn).

Belangrijk is dat u bij leven een executeur benoemt die u vertrouwt en kennis van zaken heeft. Bij leven kunt u immers nog aangeven wat uw wensen zijn. Zo kan een executeur na uw overlijden snel de zaken goed voor uw nabestaanden regelen. Mogelijk kunnen uw erfgenamen dit zelf niet zo goed, hebben ze er geen tijd voor of kunnen ze niet goed met elkaar overweg. Dan is een professionele executeur een hele handige keuze

Unidos Next: ontzorgt, als je (naaste) wegvalt.

Onze kernwaarden zijn: betrouwbaar, eerlijk en transparant.