Werkenemers financieel fit

Wij staan u als werkgever bij om uw werknemers fincancieel gezond te krijgen.

Werknemers financieel fit

Als werkgever krijgt u, vroeg of laat, te maken met werknemers met financiële problemen. Een werknemer die fulltime werkt met een modaal salaris en schulden kost een werkgever ongeveer € 13.000,- per jaar. Deze kosten hebben niet alleen betrekking op productiviteitsverlies en ziekteverzuim, maar ook op de kosten die u dient te maken als gevolg van loonbeslag.

Unidos Next is gespecialiseerd in het ondersteunen van mensen die te kampen hebben met financiële problemen. Vanuit onze jarenlange ervaring als beschermingsbewindvoerder weten wij als geen ander welke impact geldzorgen op mensen kunnen hebben en hoe we mensen met financiële problemen kunnen ondersteunen.

Hoe herkent u de signalen?

 • Concentratieproblemen;
 • Er onverzorgd eruit zien;
 • Verzoeken om voorschotten op het loon;
 • Verzoeken om te mogen overwerken (meer als gebruikelijk);
 • Geld lenen bij collega’s;
 • Meer dan gebruikelijk verzuim;
 • Niet meedoen met gezamenlijke “potjes” en activiteiten waarvoor een bijdrage betaald moet worden.

Veel voorkomende oorzaken komen voort uit de zogenoemde life-changing-events. Denk hierbij aan ziekte of het overlijden van een naaste, een scheiding, gezinsuitbreiding. Mocht een werknemer hier mee te maken hebben dan is het goed alert te zijn op bovenstaande signalen en het mogelijk ontstaan van schulden.

Onze werkwijze

Wilt u uw werknemer met financiële problemen helpen? Zodat uw werknemer weer rust ervaart én weet dat er oplossingen zijn voor de schulden? Schakel ons in om te helpen.

Wij sluiten een contract met u als werkgever om uw werknemer te helpen en ondersteunen naar een schuldenvrije en financieel gezonde toekomst. Tools die we hierbij in kunnen zetten zijn:

 • Aanbieden van budgetcoaching;
 • Overzicht creëren en ondersteunen in de financiële administratie;
 • Stabiliseren van de inkomsten en uitgaven;
 • Onderhandelen met schuldeisers en het treffen van betalingsregelingen;
 • Corrigeren foutieve beslagleggingen;
 • Doorverwijzen naar andere (schuld)hulpverlening.

Als wij constateren dat het op orde brengen en houden van de financiën ook met onze ondersteuning te veel vraagt van uw werknemer zullen wij uw werknemer en u aanraden om een budgetbeheer of beschermingsbewind aan te vragen.

Bent u geïnteresseerd in wat Unidos Next B.V. voor u én uw werknemers kan betekenen bij het oplossen van de schuldenlast en het verminderen van de stress? Maak dan vrijblijvend een afspraak met ons. Wij bespreken graag onze werkwijze met u.

Unidos Next: ontzorgt, bij financiële problemen.

Onze kernwaarden zijn: betrouwbaar, eerlijk en transparant.